Desinatör bir anne ve gravür işçisi bir babanın ilk ve tek çocuğu olarak 1981 yılında doğdu. Resim yapmaya olan ilgisi doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği İzmir'de başladı. Herhangi bir sanatsal eğitim almadı. Yirmili yaşlarını, bilinçaltı imgelerini günyüzüne çıkarmayı amaçladığı resim ve desen çalışmaları üzerine yoğunlaşarak geçirdi. 


2008 yılında İstanbul'a taşınarak Türkiye'deki aktif sanat hayatıyla daha yakın temas haline geçti. Sürrealist Eylem Türkiye, Periferi Kollektif gibi oluşumların kurucu üyeliğini yaptı. Disiplinler arası bir çok sergi ve organizasyonlara katıldı. Son kişisel sergisi "Planet OnstOn"u 2019 yılı Nisan ayında Galeri Bu Pavillionda açan sanatçı ürettiği işlerin kaydını www.onston.com adresinde tutuyor.

 

Sanatçının çalışmalarında genel olarak bilinçaltı ve düş dünyası imgeleri göze çarpar. Yaşadığı dünya ile hesaplaşmalar yaptığı ütopik-distopik evrenlerde geçen hikayeler kurgulamaktan zevk alır. Evreni, doğayı, insanı ve zamanı sorgulamayı, yapıtlarının temel motivasyon kaynağı olarak görmektedir.

 

Tuval, kağıt, buluntu nesneler ve günlük hayatın objeleri üzerine çalışır. Détournement, assemblage ilgi duyduğu üretim biçimlerindendir. Bazı çalışmalarında otomatizmin etkilerini görebileceğimiz sanatçı, deneysel tavrını üretim hayatının bir çok evresinde göstermektedir.

 

Akrilik ya da sulu boya kullanarak yaptığı çalışmaların yanısıra kurşun kalem, kuru boya, tükenmez kalem, mürekkep ve marker ile müdehale ettiği çalışmaları da bulunmaktadır.

 

Desen ve eskiz çalışmalarını arşivlemekten ve zaman içerisinde tekrar onlardan beslenmekten yanadır.

 

Kişisel Sergiler

2019 Planet OnstOn / İstanbul – Galeri Bu Pavillion

2013 Ottomatik Düşler / Ottomatic Dreams – İstanbul – Gallery G-Art

 

Seçme Sergiler

2018 Tinsel Kuşatma - Kare Art Gallery / İstanbul

2017 Kara Ütopya - Tüyap Artist / İstanbul 
2016 Otoportre - Hayaka Artı -Galeri 44A / İstanbul

2016 Suretler - Space Debris Gallery / İstanbul
2015 Indie Line - Art Sümer / İstanbul

2015 Amarcord - Tüyap Artist/ İstanbul

2015 Yalancı meme - Galeri Artist / İstanbul

2015 Landscape - Galeri 44A / İstanbul

2014 Müphem Sergi - Kare Sanat / İstanbul

2014 HOWL Sergi - Galeri 44A / İstanbul

2014 Sapkın Sürrealizm - IO Non Profit Space / İzmir

2012 Gerçeklik Terörü – Depo / İstanbul

2012 UBIK Project – İstanbul / Hayaka Artı

2011 Ultima M. Art Project – Slovenya

2011 Yıkım2011 – Sürrealist Eylem Türkiye / İstanbul

2010 Toplum Düşmanı - Kargart / İstanbul

2010 Ofsayt Korkusu - Hayalbaz / İzmir

2009 Müstehcen – Kargart / İstanbul

2008 Londra Uluslararası Sürrealizm Festivali – İngiltere

2008 Bu bir Sitüasyonist Sergi Değildir – Daralan / İstanbul

2007 Müdahale – Hafriyat-Karaköy / İstanbul

2006 Gün ışığıyla ilk buluşma – Hayalbaz / İzmir

He was born in 1981 as first and only child of a desinator mother and a gravur worker father. His interest to painting began in İzmir where he born and grew up. He didn’t take any artistic education. He spent his twenty’s on focusing painting and drawing works for bring subconscious images to light.

 

He got intimate with active art life closer in Turkey after moving in İstanbul in 2008. He stood as founder of Surrealist Action Turkey, Periferi Collective etc. He participated in many interdisciplinary exhibitions and organisations.

 

The artist opened his last solo exhibit as "Planet OnstOn" in Galeri Bu Pavillion in 2019 and he keeps his all arts in www.onston.com

 

Generally dream world and subconscious images come to the forefront in artist’s works. He enjoys fictionalise stories in utopic-distopic universes that reckoning with the world he lives in. He sees that questioning universe, nature, human and time as basic motivation source.

 

He works on canvas, paper, found objects and daily objects. Détournement, assemblage are one of the production types that he interested. The artist shows experimental behavior in his lots of stages of life, we also can see the effects of automatism in some of his works.

 

He has works that interfered by pencil, dry paint, pen, ink and marker alongside with acrylic or water color.

 

He archive designs and sketches and use them again over time.

Solo Exhibitions

2019 Planet OnstOn / İstanbul – Galeri Bu Pavillion

2013 Ottomatic Dreams – İstanbul – Gallery G-Art

 

Featured Exhibitions

2018 Unearthly Blockade  Kare Art Gallery / İstanbul

2017 Black Utopia Tüyap Artist / İstanbul 
2016 Autoportrait  Galeri 44A / İstanbul

2016 Surrogates – Space Debris Gallery / İstanbul

2015 Indie Line – Art Sümer / İstanbul

2015 Amarcord – Tüyap Artist/İstanbul

2015 Fake Breast – Gallery Artist / İstanbul

2015 Landscape – Gallery 44A / İstanbul

2014 Intefinite Exhibition – Kare Art / İstanbul

2014 HOWL Exhibit – Gallery 44A / İstanbul

2014 Twisted Surrealism – IO Non Profit Space / İzmir

2012 Reality Terror – Depo / İstanbul

2012 UBIK Project – Hayaka Artı / İstanbul

2011 Ultima M. Art Project / Slovenia

2011 Destruction 2011 - Surrealist Action Turkey / İstanbul

2010 Public Enemy – Kargart / İstanbul

2010 Offside Fear – Hayalbaz / İzmir

2009 Obscene – Kargart / İstanbul

2008 London International Surrealism Fest – England

2008 This is not a Situationist Exhibiton – Daralan / İstanbul

2007 Intervention – Hafriyat-Karaköy / İstanbul

2006 First Meeting With Daylight – Hayalbaz / İzmir

OnstOn 2020