OnstOn 2020

Mülk Doğanındır

Buluntu nesne üzerine karışık teknik..104x54cm - 2015